Novo leto prinaša nižje račune za električno energijo!

Vir:Pixabay

V Agencija za energijo so določili regulativni okvir elektrooperaterjev in na novo določili tudi omrežnino (omrežnina je znesek, ki pripada elektrooperaterju, da na svojem določenem območju z zbranimi sredstvi skrbi za vzdrževanje omrežja). Slednja velja za obdobje 2019–2021, novice pa se bodo zagotovo razveselila gosdpodinjstva in podjetja, saj bodo v prihodnje računi na njihovih položnicah nižji.distribucijski sistem in prenosni sistem)

Omrežnina bo za distribucijski sistem nižja za cca. 5%, podobno znižanje pa se bo “zgodilo” vsako začeto naslednje leto. Ker se bo druga postavka iz omrežnine (prenosni sistem) nekoliko podražila in sicer za 0,65% za vsako začeto leto, izračuni za gospodinjstvo, ki v povprečju porabijo 3.500 kWh/leto kažejo pocenitev 8 EUR/leto. Izračuni za manjšega industrijskega odjemalca (50 MWh/leto) kažejo pocenitev v višini dobrih 190 EUR/leto, poroča spletni portal finance.si.

Seveda je potrebno opomniti, da država določa tudi ostale postavke na računih (razen dela postavk energija, ki je na trgu), kot prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje, prispevek za energetsko učinkovitost, prispevek za delovanje operaterja trga, trošarine in DDV. Izračuni bi torej veljali, v kolikor Vlada RS ne bo spremenila slednjih!

Uredništvo