Nujno obvestilo: “Ste med zamudniki za povračilo nadomestila plače zaradi izpada dohodka?”

V kolikor ste med tistimi delodajalci ali samozaposlenimi, ki ste z oddajo vloge na ZRSZ za povračilo nadomestila plače zamudili (ker je niste oddali do 18. 4. ali v 8 dneh od napotitve delavcev na čakanje) ali je niste oddali, ker ste menili, da ne izpolnjujete kriterijev, jo lahko vložite še v 8 dneh od uveljavitve ZIUZEOP-A (to je do 9. 5. 2020). Tudi za delavce, ki so bili doma od 13. 3. dalje. To določa 52. člen prehodnih in končnih določb ZIUZEOP-A. Enako lahko storite tudi tisti delodajalci, ki vam je bilo vloga zavrnjena.

52. člen prehodnih in končnih določb ZIUZEOP-A določa skrajni rok (to je 9.5.2020) za posredovanje vlog

Vloge, ki so bile na ZRSZ vložene do vključno 30. 4. 2020, se bodo presojale po ZIUZEOP (kriteriji vsaj -20 % v prvem polletju 2020/2019 in do +50 % v drugem polletju 2020/2019), RAZEN, če je kriterij po ZIUZEOP-A (vsaj -10 % v 2020/2019) za delodajalca ugodnejši.

Zamudniki pa lahko vlogo na ZRSZ vložijo še do 9. 5. 2020, vendar morajo poleg siceršnjih kriterijev izpolnjevati kriterij upada prihodkov po ZIUZEOP-A (vsaj -10 % v 2020/2019)! Vlogo na ZRSZ lahko vložijo:

– tisti, ki je še niso, ker so menili, da ne izpolnjujete kriterijev, po ZIUZEOP-A pa sedaj ugotavljajo, da jih bodo),

– tisti, so vlogo vložili, vendar prepozno (ne do 18. 4. oz. v 8 dneh od napotitve na čakanje), zato jim je bila s Sklepom zavržena,

– tisti, ki so jo vložili pravočasno, vendar jim je bila vloga zavrnjena (ker so bili davčni dolžnik, niso imeli oddanih REK obrazcev …).

DO 9. 5. 2020 LAHKO (NOVO) VLOGO VLOŽITE ZA VSE DELAVCE, KI SO BILI NA ČAKANJU NA DELO ALI OPRAVIČENO ODSOTNI ZARADI VIŠJE SILE OD 13. 3. DALJE (če izpolnjujete pogoje), pojasnjuje Obrtna zbornica na svoji spletni strani ter več na povezavi kako do povračila denarja.

Uredništvo