V Beltincih so nastale tri nove ulice. Ulica Franceta Prešerna je nastala z odcepitvijo od obstoječe Cankarjeve ulice, Ulica Vilka Novaka je nastala z odcepitvijo od obstoječe Žitne ulice, Ulica Štefana Smeja pa je nastala z odcepitvijo od obstoječe Kmečke ulice.

Imena ulic so krajani Beltinec izbrali že jeseni, V teh dneh so bili z Geodetske uprave Murska Sobota že odposlani Sklepi o spremembah hišnih številk in naslovov.  Prejele so jih polnoletne  osebe in morebitne pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem
območju sedež.

Ker spremembe hišnih številk in naslovov terjajo spremembe osebnih dokumentov prebivalcev, stroške zamenjave osebnih dokumentov, v skladu z odlokom krije Občina Beltinci iz proračuna.

M: Z.