Štipendije za nadarjene študente

Občina Beltinci je objavila Javni razpis za podelitev štipendij Občine Beltinci za nadarjene študente za študijsko leto 2022/23. Občinski svet Občine Beltinci je namreč 28. julija sprejel sklep, da se za nadarjene študente iz Občine Beltinci za študijsko leto 2022/23 razpiše deset štipendij v višini 120€ na mesec. Pet štipendij se podeli študentom naravoslovnih oziroma interdisciplinarnih ved, pet štipendij pa študentom družboslovnih oziroma humanističnih ved. Štipendije so razpisane za študij v Republiki Sloveniji in v tujini.

Študentje za prejem štipendije morajo imeti vsaj tri leta stalno prebivališče v Občini Beltinci in imeti status rednega ali izrednega študenta, a ne smejo biti zaposleni ali prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje. Vpisani morajo biti vsaj v drugi letnik dodiplomskega ali v podiplomski študijski program, v preteklem študijskem letu pa so morali imeti povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,5. V kolikor izpolnjuje pogoje za pridobitev štipendije več kandidatov, imajo prednost pri dodelitvi študentje z višjo povprečno oceno.

Štipendisti se s prejemanjem štipendije zavežejo k uspešnemu zaključku letnika v študijskem letu 2022/23, poleg tega morajo opraviti obvezno enomesečno prakso na območju Občine Beltinci oz. v Pomurju. Ob koncu študijskega leta morajo občini oddati poročilo o poteku študija in sodelovati z Občino Beltinci oz. Pomursko izobraževalno fundacijo.

Kandidati morajo oddati vloge najpozneje do petka, 30. septembra 2022, v sprejemni pisarni Občine Beltinci ali priporočeno po pošti. Več informacij in celoten razpis je na voljo TUKAJ.

Prejemniki štipendij za iztekajoče se študijsko leto z županom Markom Viragom in predsednikom PIF Mitjo Slavincem  (foto: beltinci.si)

M.Z.