Občina Beltinci sklicala 9. redno sejo občinskega sveta!

Foto: beltinci.si

Občinski svet občine Beltinci se bo v naslednjem tednu sestal na 9. redni seji občinskega sveta občine Beltinci. Župan občine Marko Virag je namreč sejo sklical na sredo 13.11.2019.

Svetniki bodo na seji obravnavali in sprejemali

  • Zapisnik 8. redne seje,
  • imenovali dva predstavnika v svet PIŠK M. Sobota (Pokrajinska in študijska knjižnica),
  • odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci v prvi obravnavi,
  • rebalans proračuna in sklep o dolgoročnem zadolževanju,
  • načrt ravnanja s stvarnim – nepremičnim premoženjem občine (druga dopolnitev).

Sicer pa je na dnevni red uvrščena tudi točka pobude in vprašanja svetnikov ter poročilo župana o pomembnejših dogodkih.

Uredništvo