Občina bo sanirala in posodobila letno kopališče

Kmalu do obnovljenega bazena

Občina Ljutomer je bila uspešna s prijavo na razpis Fundacije za šport v oktobru 2019, ko se je potegovala za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi.

Za sanacijo in posodobitev letnega kopališča v Ljutomeru do sofinancerskih sredstev v višini 13.269 evrov

V sklopu investicije bo občina obnovila tesnost bazenske školjke, zamenjani pa bodo tudi dotrajani reflektorji. Za vsa dela se ocenjuje, da bodo stala 39.400 evrov. Občina trenutno izvaja aktivnosti glede zbiranja ponudb za izbiro najugodnejšega izvajalca del.

Uredništvo