Občina Lendava je v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja pristopila k zamenjavi neustrezne razsvetljave na celotnem območju občine. Do konca leta 2021 so zamenjali 760 neustreznih svetilk javne razsvetljave (v letu 2021 skupaj 181 svetilk) in jih nadomestili z novimi LED svetilkami, s tem pa bistveno zmanjšali porabo električne energije.

 

Nova svetila imajo navzdol usmerjen svetlobni tok, zato zagotavljajo velik prihranek pri porabi energije.

vir: lendava.si

Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju občine Lendava vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v naši občini, se je v letu 2021 znižala na 41,76 kWh. Občina je tako dosegla zahtevani prag skladno s področno Uredbo, ki zanaša 44,5 kWh na prebivalca, s tem pa porabo v primerjavi z letom 2020 zmanjšala za več kot 10 odstotkov.

Tudi v letu 2022 bodo nadaljevali z zamenjavo starih z varčnimi svetili.

M. Z.