Občina Lendava svojemu namenu predala 4 Glamping hišice! Prvi gostje predstavniki medijev Slovenije, Hrvaške in Madžarske

Lendava bogatejša za štiri nastanitvene kapacitete

Štiri počitniške hiške ob Kolesarskem centru Murania, ki so nastale v sklopu projekta Iron Curtain Cycling, je Občina Lendava v sodelovanju z Zavodom za turizem in razvoj Lendava s krajšo otvoritveno slovesnostjo danes predala svojemu namenu.

Rustika

Prijava projekta je nastala iz naslova potreb po povečanju nastanitvenih kapacitet v občini Lendava. Z izgradnjo je športno-kolesarski center v Čentibi pridobil 16 ležišč za nastanitev obiskovalcev.

 

 

Topel sprejem

Zgrajene glamping oz. mobilne hišice bodo vključene tudi v mrežo zidanic razpršenega Hotela Vinarium, s čimer bodo izboljšane razpoložljive nočitvene kapacitete v občini Lendava.

 

 

Prvi gostje, predstavniki medijev iz Madžarske, Hrvaške in Slovenije že prenočili.

Gostje SLO_HR_HUN

Gre za manj zahtevne enote za kratkotrajno nastanitev, ki so priključene na gospodarsko javno infrastrukturo. Projekt je bil sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spomnimo, da je Občina Lendava pridobila sredstva za izvedbo projekta Iron Curtain Cycling, v okviru katerega so bile v Čentibi zgrajene štiri hiške. Te bodo gostom nudile vse potrebno za preživljanje prostega časa v “okolju Lendave”. Nova pridobitev tako predstavlja smiselno zaokrožitev ter nadgradnjo Kolesarskega centra Murania.

“Zgrajene glamping hišice bodo vključene tudi v mrežo zidanic razpršenega Hotela Vinarium, s čimer bomo izboljšali razpoložljive nočitvene kapacitete v občini Lendava”, tako v izjavi za javnost na občini.

Uredništvo