Občina Lendava z inovativnim projektom v obrambo pred točo za Pomurje

Foto:Aeroklub MS

Občina Lendava bo pripravila in prijavila projekt za lastno obrambo pred točo v Pomurju, saj se je ta potrdila kot smiselna. »Prav je, da regija sama išče rešitev, ki bo zanjo učinkovita in tudi stroškovno sprejemljiva«, je na Svetu Pomurske razvojne regije povedal župan Občine Lendava Janez Magyar in člane sveta tudi prepričal.

“Prav je, da regija sama išče rešitev, ki bo zanjo učinkovita in tudi stroškovno sprejemljiva”

Projekt, ki bo prijavljen na razpis »Life«, skozi raziskave in uvajanje novih rešitev obrambe pred točo, zasleduje cilj po okoljsko bolj sprejemljivih rešitvah od dosedanjih. Ravno zato bodo v projekt vključene razvojne agencije, ki bodo strokovno pripravile projekt, poleg partnerjev iz Slovenije in Madžarske pa bo k projektu povabljeno tudi ministrstvo za okolje.

V kolikor bo občina s partnerji na razpisu uspešna, bi regija lahko dolgoročno vzpostavila sistem za obrambo pred točo, vključno z zagotovitvijo lastne strokovne ekipe in uporabe možnih vzletnih mest v regiji.

Sicer pa so tri ključne aktivnosti projekta:

  • Raziskave tehničnih možnosti v sistemu zaščite pred točo,
  • uvedba novih tehničnih možnosti v sistemu zaščite pred točo in
  • nakup letala za obrambo pred točo in usposabljanje pilotov.

Uredništvo