Občina Murska Sobota brez denarja, zato nova zadolžitev za 500.000 EUR!

Aleksander Jevšek (foto

Župan Jevšek je še pred iztekom polletja pohitel in svetnike zaprosil za “zeleno luč” glede zadolževanja za 500.000 EUR. Tokrat kar za reflektorje na Stadionu Fazanerija, katere vrednost izvedbe bo občino stala cca. 500.000 EUR.

Župan še vedno vztraja, da bo realiziral kar 25.023.835 MIO EUR prihodkov, kljub temu pa prosi za zadolževanje!

Tisto, kar seveda poznavalce bode v oči, je to, da je župan Jevšek že dobil soglasje za izvedbo reflektorjev in sicer s sprejemom proračuna za leto 2018. Župan tudi nima nobenih omejitev glede prerazporejanja sredstev iz posameznih postavk, tako, da bi lahko z lahkoto prerazporedil nekaj manj kot 170.000 EUR (rezerviranih je bilo namreč 333.000 EUR) potrebnih sredstev za izvedbo. Kaj je torej šlo narobe, da je na pomoč bilo potrebno pritegniti svetnike ter pripraviti in sprejeti “Rebalans proračuna? Denar seveda, tega je zmanjkalo, volilno leto pa je pred vrati in potrebno je nadoknaditi triletno stagnacijo investicijskega cikla občine.

Do konca aprila 2018 prejetih le 18.630 EUR od 7.093 MIO EUR!

V rebalansu pa se razkrivata dva ključna problema, to je počrpanih le 18.630 EUR transfernih prihodkov (sredstva iz EU in državnega proračuna) od predvidenih 7.093 MIO EUR ter prodanih za le 348.669 EUR od predvidenih 3.32 MIO EUR! To pomeni lahko le eno, da se projekti izvajajo s sredstvi, ki so namenska (najem občinskega premoženja), kot kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje, omrežje daljisnekga ogrevanja, odlagalna polja CERO Puconci in druga oprema ter, da se občina že likvidnostno zadolžuje.

Občina do konca aprila 2018 že porabila 5.419.092 MIO EUR!

Sicer pa je bila Občina Murska Sobota na dan 31.12.2017 zadolžena 63,40 % možne zadolžitve oz. mora plačati še za 6.172.8 27 EUR neodpalčanih anuitet oz. 796.600 EUR/leto.

Z novo zadolžitvijo, ki so jo svetniki že potrdili, pa bo občina zadolžena 67,52 % možne zadolžitve oz. bo dolg občine (s 1.1.2019) znašal 796.600 EUR/leto.

Uredništvo