Občina Murska Sobota zaradi občutnega zadolževanja v mandatu Jevška ob cca. 200.000 EUR manj letnih sredstev!

Foto:Pixabay
Stanje zadolženosti MOMS (Mestna občina Murska Sobota) na dan 31.12.2014 je bilo 5.384.925,60 EUR, kar je pomenilo, da je občina za plačilo anuitet in obresti letno morala odšteti 662.771 EUR. Glede na največjo možnost zadolžitve je zadolženost v odstotkih znašala 57,26 % oz. 276,24 EUR/prebivalca.
Občina se je v mandatu Aleksandra Jevška zadolžila večkrat, nazadnje v letu 2018 in sicer za dodatnih 500.000 EUR. Stanje zadolženosti bo tako v januarju 2019 znašalo 848.600 EUR, oz. 67,52 % največje možne zadolženosti, pri čemer pa ni všteto zadolkževanje po 23. členu ZFO (Zakon o financiranju občin).
Občina se je v zadnjih štirih letih občutneje zadolžila za vzpostavitev projekta EXPANO v višini 1 MIO EUR, ko se je njen dolg povečal na 322,86 EUR/prebivalca oz. 796.600 EUR letnih obveznosti. Sledilo je novo večje zadolževanje za vzpostavitev reflektorjev na Stadionu Fazanerija v višini 0.5 MIO EUR, kar je povečalo letno obveznost zadolžitve na 848.600 EUR.
Uredništvo