Občina Odranci prijazna do svojih občanov s posebno olajšavo pri plačilu vrtca!

Vir:Pixabay

Župan Občine Odranci Ivan Markoja je spet razveselil starše, katerih otroci se bodo s 1.9.2018 vključili v vrtec. Razliko do ekonomske cene vrtca jim bo občina namreč znižala, v kolikor bodo z veljavno listino dokazali, da imajo najeti kredit, s katerim rešujejo stanovansko problematiko.

Vlogo starši dobijo v vrtcu ali na Občini Odranci (tudi na spletni strani Občine Odranci) in jo oddajo skupaj s kreditno pogodbo!

Vlogo starši skupaj s kopijo kreditne pogodbe oddajo na Občini Odranci in sicer do 31.08.2018. V kolikor s pomočjo najetega kredita rešujejo stanovanski problem, se jim prizna 20% posebna olajšava glede na plačilni razred, v katerega so bili umeščeni s strani izdane odločbe CSD Lendava.

Sicer pa je Občinski svet Občine Odranci na 19. redni seji v mesecu novembru 2017 ekonomsko ceno vrtca Mavrica povišal za 5%. Ekonomska cena vrtca tako znaša:
  • za prvo starostno obdobje 417,00 EUR in
  • za drugo starostno obdobje 365,00 EUR.

Uredništvo