Občina Radenci sklicuje redno, že deveto sejo Občinskega sveta Občine Radenci!

Foto: radenci.si

Občina Radenci sklicuje 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Radenci. Ta bo v petek, 25. oktobra 2019, ob 17.00, v sejni sobi Kajetana Koviča in Lojzeta Logarja Občine Radenci.

Občina bo na petkovi seji obravnavala in sprejemala kar šestnajst vsebinskih točk dnevnega reda, med drugim:

  • Rebalans proračuna za leto 2019,
  • Polletno poročilo proračuna 2019,
  • Nove cene za ravnanje z odpadki (v skladu s predlaganimi v Elaboratu)
  • Sklep o zavrnitvi odškodnine na Gubičevi ulici
  • Sklep o preklicu “obveznosti” za priključitev uporabnika na širokopasovno optično omrežje v višini 200 EUR
  • Predlog sklepa o dodatnih ugodnostih pri določanju znižanega plačila vrtca ter predlog sklepa o določitvi nove ekonomske cene vrtca ter sistemizacijo delovnih mest v vrtcu
  • Sklep(a) o nadomestnima članoma občinskega sveta itd.

Celotni dnevni red z gradivom je dosegljiv na strani

 

 

Uredništvo