Občine s “poračunom” povprečnine do več denarja

Novela Zakona o izvrševanju proračuna bo občinam prinesla nekaj dodatnega denarja. Tako bo vsaka občina deležna za 3,5 EUR več povprečnine, kar pomeni, da se bo povečala iz 530 EUR na 533,5 EUR.

 

Višino povprečnine občinam določa Uredba o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog, kar pomeni določitev primernega obsega sredstev za posameznega prebivalca.

Zaradi uskladitve povprečnine, bodo seveda potrebne prerazporeditve v državnem proračunu in sicer v višini 7,2 MIO EUR.

Uredništvo