Občini Lendava za razširitev industrijske cone kar 250.000 EUR nepovratnih sredstev!

Industrijska cona Lendava (foto: Občina Lendava)

Občina Lendava je bila uspešna pri pridobivanju sredstev iz evropske kohezijske politike za razširitev industrijske in poslovne cone v Lendavi, so zapisali na spletni strani občine.

Za projekt v višini skoraj 320.000 EUR bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 250 tisoč evrov (prispevek Evropske unije in pripradajoči nacionalni prispevek). Občina Lendava je izvajalca del že izbrala, izvajalska pogodba pa bodo podpisana prihodnji teden.

Morda je slika naslednjega: narava, cesta, nebo, drevo in trava

Občina bo sredstva namenila za razširitev in posodobitev obstoječe industrijske in poslovne cone s ciljem vzpodbuditi ekonomsko aktivnost. Z izvedeno investicijo bodo zagotovljeni ustrezni pogoji mikro, malim in srednje velikim podjetjem za opravljanje poslovnih dejavnosti in pogoji za ustvarjanje novih delovnih mest in povečanje dodane vrednosti podjetij.

Naložba v poslovno industrijsko cono bo vzpostavila 232 metrov ceste in hodnika za pešce, 214 metrov meteorne in 141 metrov fekalne kanalizacije, 222 metrov vodovoda ter 230 metrov javne razsvetljave z 11 svetilkami.

Uredništvo