Občini Ljubljana v letu 2018 cca. 5 MIO EUR dodatnega denarja!

Vir:www.visitljubljana.com

Najbogatejša občina, tako po proračunskem denarju (njen proračun za leto 2017 znaša kar 288 MIO EUR) kot tudi glede koncentracije najmočnejših podjetij, si sedaj obeta še več denarja za opravljanje nalog glavnega mesta. Če je v letu 2015 prejela 6,91 MIO EUR, v letu 2016 7,09 MIO EUR, pa se ji za leto 2018 obeta že kar 12,41 MIO EUR. V mesecu oktobru je namreč DZ (Državni zbor) sprejel Zakon o spremembah zakona o glavnem mestu, ki glavnemu mestu Ljubljana namenja višjo višino sredstev (4. člen prehodne in končne določbe v UL RS, št.59/17: Za leto 2018 pripada mestni občini 0,60 % dohodnine, vplačane v letu 2016). Ta ukrep pa je očitno “popravil” še znesek za leto 2017, saj naj bi občini za opravljanje del glavnega mesta zagotovil 9,25 MIO EUR.

Iz dohodnine (na podlagi izračuna primerne porabe) 124,5 MIO EUR v 2017 ter 134,6 MIO EUR za leto 2018!

Najbogatejša občina pa bo več denarja prejela tudi iz naslova t.i. primerne porabe, ki vsaki občini pripada za izvajanje z zakonom določenih nalog. Tako so vse slovenske občine od Ministrstva za finance že prejele dopis, da se je znesek povprečnine za leto 2018 povečal (iz 533,5 EUR v letu 2017 na 551 EUR v letu 2018). Občinski proračun Občine Ljubljana bo tako iz tega naslova v letu 2018 bogatejši za kar 10,1 MIO EUR.

Ali je odločitev Vlade RS, da občini, kjer “domuje” cca. 38.000 podjetij, ki se razvija mnogo lažje in hitreje kot ostale slovenske občine, kjer je kupna moč gospodinjstev krepko nad povprečjem kupne moči gopodinjstev v ostalih predelih RS pravilna, pa naj vsak bralec presodi sam.

Uredništvo