Včeraj je v gostišču Pri studencu v Nedelici potekala osrednja slovesnost s podelitvijo priznanj ob občinskem prazniku Občine Turnišče

Župan Borut Horvat je v nagovoru opisal dogajanje v zadnjih štirih letih, odkar je sedel na županski stol. Mandat je zaznamovala epidemija, ki je pomembno vplivala na družbeno dogajanje.  Po dveh letih premora so letos na občinski ravni  ponovno izvedli kramarjski sejem ob veliki maši s prireditvijo Varaška noč 2022 in Ferencovo senje. Poleg tega so v sklopu praznovanja Velike maše organizirali drugo srečanje upokojencev v občini, ob Ferencovem senju pa prvo srečanje cehov Občine Turnišče.

Kljub energetski in finančni krizi so v letošnjem letu sledili ciljem mobilnosti in s povezovanjem in izgradnjo cest in ulic, parkirišč in izposojevalnice koles pri cerkvi v minulem mandatu povezali vse kraje v občini s kolesarskimi povezavami ter dvema sosednjim občinama – Dobrovnikom in Veliko Polano. Poskrbeli so za izboljšanje bivanja otrok v šoli in vrtcu ter postavili nova igrala v Nedelici in Renkovcih.

Po pridobitvi zasebnega investitorja se že kažejo obrisi novega stanovanjskega naselja Pasike v Turnišču, po vaseh pa se privlačnost občine odraža v samostojnih gradnjah stanovanjskih enot. Na področju zdravstvenega varstva so bili uspešni na razpisu Ministrstva za zdravje in pridobili nepovratna sredstva za dokončno obnovo prostorov Zdravstvene postaje Turnišče, želijo pa si še, bi po koncu obnove pridobili še dodatnega zdravnika splošne medicine.

Sofinancirali so izgradnjo sodobnih namakalnih sistemov na vseh nogometnih igriščih v občini, obnovo igrišča z umetno travo pri šoli, postavili balinišče na Polanščekovi domačiji.

S pomočjo sredstev EU in nacionalnih sredstev so zgradili Kolesarsko povezavo Turnišče – Dobrovnik, investirali v Gospodarsko cono Turnišče, izvedli rekonstrukcijo Zdravstvene postaje Turnišče in čistilne naprave Turnišče.

Plod vsega navedenega je dobro delo občinske uprave kot ekipe te medsebojnega zaupanja in sodelovanja vas svetnic in svetnikov ter članov krajevnih skupnosti ter občank in občanov, ki ste nam pomagali oblikovati ideje za projekte,” je dejal Horvat.

Za naslednja leta so si zastavili visoke cilje, ki zasledujejo sprejete strategije razvoja občine ter posameznih vasi. Izvedba nekaterih projektov je odvisna od posluha države ter razpisov za nepovratna sredstva. Med te spada dokončanje Rekonstrukcije čistilne naprave Turnišče, izgradnja dodatnega oddelka vrtca, izgradnja kolesarske steze Gomilica – Lipa in Gomilica križ do hodnika v vasi, izgradnja pločnika v Nedelici III. faza, zamenjava svetilk javne razsvetljave ob državni cesti skozi vasi Turnišče in Renkovci, izgradnja manjkajoče javne razsvetljave po vaseh, nadaljevanje odvodnjavanja po vaseh, načrtovanje kolesarskih povezav s sosednjimi občinami v smeri Renkovci – Dobrovnik, Renkovci – Beltinci, Gomilica romi – Črenšovci in Turnišče – Radmožanci.

V naslednjem mandatnem obdobju se bodo lotili večje investicije v občini, gradnje Doma gasilcev, kulture in športa.

Na slovesnosti so podelili občinska priznanja, ki so jih prejeli Ivanka Muhvič s kulturnega  društva Rdeči zvonček Nedelica, predsednica Društva kmetic Turnišče Marija Ščap, Jožef Pal, ki je cehmešter krojaškega ceha v Turnišču, športni delavec Simon Tešić, elktričar Matej Ošlaj in samostojni podjetnik Stanislav Koroša.

Občinska priznanja so prejeli še PGD Gomilica in PGD Renkovci, Župnijska Karitas, Mladinsko športno in kulturno društvo Sunčenca Gomilica in Kolesarski klub Varaški šujstri. Priznanja Občine Turnišče za športne dosežke so prejeli Tim Koren, Tomi Horvat in Strelsko društvo Štefan Kovač Turnišče, županova priznanja pa uspešni študentje Inja Lebar, Gloria Verbančič in Vito Haubar.

M.Z.