Častni občan je postal župnik in letošnji zlatomašnik Alojz Ratnik

V okviru občinskega praznika Občine Kobilje je dne, 09. 09. 2022 potekala svečana seja, na kateri so podelili občinska priznanja. Zbrane na slovesnosti je uvodoma nagovoril župan občine Darko Horvat, ki je vodenje občine prevzel pred približno enim letom. Skupaj z občinskim svetom si je zadal velike cilje, ob podpori vaščanov in sodelavcev občinske uprave pa te cilje tudi uspešno uresničujejo.

Kot je poudaril, je za njimi uspešno in plodno leto, v katerem so veliko postorili. Dokončali so kolesarsko stezo Kobilje–Dobrovnik in občino tudi kolesarsko povezali s sosednjimi občinami in celotno regijo. V Centru za izvajanje kulturne dejavnosti so preuredili občinske prostore, posodobili spletno stran občine, obnovili oba lesena mostova preko potoka ter pozdravne table ob vstopu v naselje in na breg svetega Martina. Sanirali so slamnato streho na vinogradniški hišici, v središču vasi pa postavili paketomat.

Še letos bodo pristopili k rušitvi starega zadružnega doma, v Športno medgeneracijskem centru bodo uredili centralno kurjavo v skupni dvorani in jo opremili za namene volitev in ostale društvene namene v okviru projekta LAS, na katerem so v tem letu kandidirali za sredstva. V industrijski coni bod s pomočjo sredstev z razpisa LAS – Pri dobrih ljudeh urdili zaščiteni naravni habitat.

S pomočjo državnih sredstev nameravajo v sodelovanju z Domom starejših Lendava zgraditi enoto doma za ostarele, ki bo stala poleg občinske zgradbe. Do konca leta bodo posodobili še ulično razsvetljavo in tako povečali varnost vseh nas v prometu.

Ob koncu nagovora je župan pohvalil delovanje vseh enajstih društev v občini ter izpostavil pomen vrtca in šole, ki delujeta v kraju. Podelili so tudi priznanja in plakete.

PISNA PRIZNANJA OBČINE KOBILJE  so prejeli GORIČANKA, podjetje za trgovino, turizem in gostinstvo Trdkova d.o.o., ELEKTROMONTAŽA PUHAN d.o.o. KOBILJE, in ŠTEFAN VOLF. 

PLAKETE OBČINE KOBILJE so prejeli MARJETA VUGRINEC, PAVEL HORVAT, STANKO GREGOREC in DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOBILJE.

NAZIV ČASTNI OBČAN KOBILJA je prejel ŽUPNIK ALOJZ RATNIK, ZLATOMAŠNIK,   ki je pred osemnajstimi leti prevzel župnijo v upravljanje. V teh letih se je vključeval v življenje in delo kraja in dihal s Kobiljem. Prizadeval si je vključevanje mladih v sooblikovanje pri verskem sodelovanju ter medsebojnih odnosih. S svojim poslanstvom kot župnik in odličen poznavalec zgodovine Kobilja je vedno pripravljen sprejeti romarje, izletnike, pohodnike, ter jim orisati zgodovino, življenje in delo kraja. Tako zavzeto prispeva k prepoznavanju Kobilja in ohranjanju kulturne dediščine v občini.

M.Z.