Občinski svetniki Občine Grad so na 20. redni seji že drugič obravnavali Predlog proračuna za leto 2022 v prvem branju.

Županja Cvetka Ficko je Občinskemu svetu po neuspelem sprejetju na prejšnji seji tokrat že drugič podala predlog za sprejetje proračuna za leto 2022 v 1. branju. Tudi tokrat so svetniki ocenili, da je predlog proračuna nerealno zasnovan. Županja je v nov predlog sicer vnesla nekaj minimalnih sprememb, kar pa svetnikov ni prepričalo.

Tudi tokrat so ocenili, da so predvidene investicije negospodarno zastavljene, celoten predlog pa dolgoročno zgrešen. Tudi v tem predlogu je večina investicij predvidenih na področju cest.

Občinski svet Občine Grad (foto: M.Z.)

Predlog proračuna v prvi obravnavi že v drugem poskusu ni bil potrjen. Svetniki so županjo pozvali, da pripravi nov predlog proračuna za leto 2022. Pri oblikovanju so ju ponudili pomoč, predlagali so tudi neformalno srečanje, na katerem bi se skupaj dogovorili o vsebini proračuna.

C. U.