Seja Mestnega sveta občine Murska Sobota “zasipana” s kar 14 točkami!

Lokalno politično dogajanje se je spet prebudilo. Po skoraj dvema mesecema predaha, se bodo mestni svetniki Mestne občine Murska Sobota (MOMS) sestali danes, ob 13.00, na redni že 23. seji Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota. Že sam prelet točk dnevnega reda kaže, da bo ta seja “vroča” in dolga, predlagatelj dnevnega reda župan Aleksander Jevšek pa ima prav gotovo razlog, zakaj je mnogo tako pomembnih točk uvrstil na eno samo sejo.

Po potrditvi zapisnika prejšnje seje v razpravo o rebalansu, ki razkriva klavrno stanje finančnih sredstev in nove apetite po zadolževanju!

Rebalans proračuna, obravnavan v mesecu septembru, že ponuja dobre možnosti za napovedi uspešnega ali neuspešnega dela županove ekipe. Da bo MOMS od napovedanih 19.27 MIO EUR prihodkov predvidoma uspelo počrpati le cca. 16,5 MIO EUR, res ni vzpodbudna novica. Alarmantno je, da županova ekipa že ugotavlja, da ji bo do konca proračunskega leta uspelo od napovedanih cca. 3.62 MIO EUR, na postavki “Transferni prihodki”, predvidoma počrpati le cca. 0,66 MIO EUR. Zakaj občane lahko skrbi? Predvsem zato, ker se ravno iz te postavke financirajo najpomembnejši razvojni projekti (v primeru MOMS gre predvsem za paviljon EXPO in urbano prenovo mesta), ki jih občina izvaja skupaj z državnimi in EU sredstvi, do 31.7.2017 MOMS pa ji je uspelo počrpati le 131.431,00 EUR. Nevarnost, ki se še pojavlja v predlaganem rebalansu, je vztrajanje predlagatelja pri načrtovanih prihodkih od prodaje stavbnih zemljišč v višini skoraj 1 MIO EUR. Gre za vnovično nekonkurenčno ponavljanje prodaje zemljišč v SOIC (Severno obrtno industrijska cona) po nespremenjenem modelu, ki za investitorje ni zanimiv. Občini je do 31.7.2017 iz naslova prodaje stavbnih zemljišč uspelo iztržiti le 4.800 EUR! In, ker se je trošilo tudi v tem proračunskem letu (apetiti za trošenje pa ostajajo še napej) kot, da se napovedi proračuna 2017 uresničujejo, je zmanjkalo denarja za investicijska vzdrževanja in razvojne investicijske projekte. Ker se bliža volilno leto, projekt EXPO pa mora “nastati”, vidi župana izhod v sili preko predloga po novem zadolževanju v višini 690.000 EUR (skupno 2017 1.63 MIO EUR). Nič ne bi bilo narobe, če bi šlo le za začasno nadomeščanje “izgubljenih virov” z lastnimi, ter poznejšim “pokritjem” zadolževanja, toda, nikjer v rebalansu proračuna ni zaslediti, da župan razmišlja tako!

Obravnava in sprejem Elaborata o oblikovanju cene storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter Elaborata o oblikovanju cene čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin ter cene storitve čiščenja padavinske vode s streh v MOMS

Svetniki bodo v nadaljevanju seje obravnavali tudi predlog spremembe cene za komunalno odpadno in padavinsko vodo (gospodinjsko odpadno vodo ter t.i. davek na dež). Bežen pogled na predlog že razkriva spreten manever direktorja podjetja Komunala JP d.o.o., Štefana Cigana, ki ponovno “čuva svoj del pogače” prihodka iz naslova obeh postavk, ter spretno odžira “pogačo prihodka” občine. Premeteno! Jasno je, da so svetniki na eni izmed prejšnji sej ugotovili, da so v primerjavi z mnogimi drugimi primerljivimi občinami cene “astronomsko” previsoke, da jih je potrebno prevetriti in predlagati resnično pravo LC (lastno ceno), ki temelji na “optimiziranih” stroških! Tokrat se predlagajo le kozmetični popravki, ki želijo preusmeriti bistvo, ki sta previsoki ceni! Zanimivo pa je, da bo Cigan tudi poročevalec gradiva, ki ga je pripravila družba Petrol, Slovenska energetska družba d.d., ki ima za čiščenje odpadnih in meteornih vod podeljeno koncesijo. Če je letošnje leto bilo izrazito sušno, (nič kaj drugačno pa tudi 2016) bi bilo prav gotovo dobro postavljeno vprašanje, kolikšna je v letu 2016 in 2017 bila razlika med vso gospodinjsko odpadno vodo in skupno vodo (skupno z meteorno), ki je pritekla na čistilno napravo. Rezultati bi razkrili alarmantno stanje kanalizacijskega sistema, ki “biva” v podtalni vodi, pripraavljavec elaborata pa (“preko matematike”) neopravičeno “udarja” po žepih tudi s to vodo občane MOMS.

V nadaljevanju se bodo svetniki seznanili (in sprejemali) z Letnim poročilom družbe Vodovod M. Sobota d.o.o. za leto 2016, ki je bolj formalne narave, saj je njeno dejavnost prevzelo Javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o., glasovali pa bodo tudi o prenosu dobička te družbe v višini 109.175,67 EUR (z ukinitvijo podjetja) v proračun ustanovitelja. Zanimivo še je, da je Letno poročilo revidirala Mariborska Revizijska družba d.o.o. Revidicom, ki je še eno podjeje iz Maribora (poleg odvetnikov in pravnikov), ki so redni poslovni partnerji občine, od koder prihaja direktor občine Srečko Ðurov. Enako bodo sprejemali Letno poročilo javnega podjetja Komunala, ter se seznanili z Letnim poročilo JP CEROP (Center za ravnanje z odpadki Puconci). V tem poročilu se  že razkrivajo “nameni” vlaganja denarja, ki v CEROP prihaja iz položnic davkoplačevalcev in interesi posameznikov, ki dogovore sklepajo, še preden je investicija končana. Spomnimo, da podjetje CEROP (podjetje, ki se ukvarja z zbiranjem in predelavo odpadkov) v M. Soboti na lokaciji bivše družbene prehrane gradi 3.596 m2 prostorov, iz primarne dejavnosti, za katero je registrirano pa postaja družba, ki se bo v bodoče ukvarjala še z upravljanjem varovanih stanovanj, trgovino in…? No ja, iz profitnih stanovanj v varovana, od McDonald′sa v trgovino za izdelke iz ponovne uporabe! Zadnji manever, ki je podjetju CEROP (in županom, dokler eni niso “pokleknili”, ko so s pomočjo svetovalcev sprevideli, da jim izpostavlja nje škodi!) spodletel, pa je bil poskus odkupa radia Murski val, in sicer predvsem zaradi pritiskov preko sredstev obveščanja in močnega nasprotovanja lokalne stranke SDS in tudi SMC.

Če bodo svetniki na današnji seji sploh konstruktivno razpravljali in odprli “mnoge še kako pomembne rane” o zgoraj omenjenih vsebinah, bi največ morali pridobiti občani. Ker pa so županovim koalicijskim strankam (beri svetnikom) SD, SMC, Levici, DESUS-u in romskemu svetniku z veliko verjetnostjo že dana navodila, “kako”, ni pričakovati posebnih presenečenj.

B.P.