Za samostojnost je glasovalo 88,5 % vseh takratnih volilnih upravičencev

V četrtek, 22. decembra, je v Kulturnem domu Beltinci potekala občinska slovesnost ob Dnevu samostojnosti in enotnosti.

Otroci iz enote Slamica v Lipovcih

26. decembra 1990 so bili razglašeni rezultati plebiscita, ki je potekal 23. decembra. Takrat je okoli 95 odstotkov udeležencev plebiscita pritrdilno odgovorilo na vprašanje »Ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država?«.

Ljudske pevke iz Lipovec

Po Zakonu o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ki ga je 6. decembra 1990 sprejela Skupščina Republike Slovenije, se je morala za uspeh plebiscita o vprašanju pozitivno opredeliti več kot polovica vseh volivnih upravičencev.

Moški pevski zbor Lipovci

Plebiscit je imel 93,2 % udeležbo. 1.289.369 udeležencev oz. 95 % se jih je odločilo za samostojno in neodvisno Slovenijo, kar predstavlja 88,5 % vseh takratnih volilnih upravičencev. 25. junija 1991 je slovenski parlament sprejel ustavni zakon za uresničitev Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, Deklaracijo o neodvisnosti in več zakonov, s katerimi je Slovenija prevzela prejšnje pristojnosti federacije na svojem ozemlju.

Luka in Ana Vegič

Naslednje leto 25. junija 1991 je Slovenija postala samostojna in neodvisna država. To je bil največji dosežek slovenskega naroda, ki je v stoletjih ohranil svoj jezik in kulturo, vendar ni imel svoje države oz. samostojnosti.

Slavnostna govornica je bila novinarka in TV voditeljica Ksenija Horvat.

Program je povezoval Jure Miholič

Kulturni program so tokrat pripravili krajani iz Lipovec. Predstavili so se otroci lipovske enote Slamica, Moški pevski zbor in ljudske pevke, Ana in Luka Vegič ter David Tinev, program je povezoval Jure Miholič.

M.Z.