Staranje prebivalstva, padec natalitete in zaskrbljujoči trendi

Trend upadanja rojstev se v obdobju zadnjih desetih let kaže tako v svetovnem merilu kakor tudi v Sloveniji. V poslanski skupini SDS opozarjajo, da staranje prebivalstva ob nizkem številu rojstev trenutno predstavlja največjo strateško grožnjo za prihodnost Slovenije. V začetku leta 2022 je bilo v Sloveniji 308.000 prebivalcev, starih 15–29 let in 445.000 prebivalcev, starih najmanj 65 let. Od začetka leta 2012 se je število mladih zmanjšalo za 15 %, število starejših pa povečalo za 29 %. V letu 2012 je bilo mladih približno 20.000 več kot starejših, letos pa je bilo mladih 136.000 manj kot starejših.

Negativna vrednost naravnega prirasta na 1000 prebivalcev se je v enem letu povečala z –3,8 na –4,2. Pri tem ne gre spregledati, da je navedena statistika zabeležena v obdobju močne pronatalitetne politike prejšnje vlade in pravnega priznavanja zakonske definicije družine kot življenjske »skupnosti staršev in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa posebno varstvo«, in zakonske zveze kot »z zakonom urejene življenjske skupnosti moža in žene«. Pri čemer zakon izrecno poudarja pomen zakonske zveze, ki je v zasnovanju družine.

Vlada Roberta Goloba je sredi julija letos po skrajšanem postopku vložila Predlog zakona o spremembah družinskega zakonika (DZ-B), s čemer uzakonja ter v šolski sistem uvaja teorijo spola. Ta bo posledično zelo hitro pripeljala do rapidnega padca natalitete, kar pomeni radikalno poslabšanje demografske slike v Republiki Sloveniji. Slednja bo, v končni posledici, postala “dežela ostarelih”, za katere pa, kljub velikim zakonodajnim in dejanskim naporom prejšnje vlade, kot vse kaže, ne bo primerno poskrbljeno.

Poslanska skupina SDS (foto: sds.si)

Janševa vlada je po dolgih letih naposled uspela sprejeti Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bi starejšim od 65 let omogočil dostojno preživljanje jeseni življenja. Glede na že sprejete in napovedane ukrepe vladajoče koalicije pa bo za namen dolgotrajne oskrbe uvedena nova vrsta prispevka, izvajanje zakona pa se bo zavlačevalo, saj novega Zakona o dolgotrajni oskrbi po napovedi Ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca ne bo, starega pa vladajoča koalicija najmanj do aprila 2024 ne namerava “spraviti v življenje”.

Golobova vlada je ukinila Urad za demografijo, ki ga je oktobra 2020 ustanovila Vlada Janeza Janše, delovati pa je začel jeseni 2021. Kam so bile prenešene pristojnosti urada še ni znano, prav tako se ne ve, če se kakršnekoli aktivnosti, ki so bile predvidene v okviru urada, že izvajajo.

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke zato zahteva sklic nujne seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bi poslanke in poslanci obravnavali tematiko staranja prebivalstva v Republiki Sloveniji, padec natalitete in zaskrbljujoče trende zaradi koncepta družinske politike aktualne vlade.

V poslanski skupini SDS predlagajo, da Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide predlaga pristojnemu ministrstvu sprejem podzakonskih aktov, ureditev financiranja in sprejem vseh ostalih ukrepov za izvrševanje Zakona o dolgotrajni oskrbi. Prav tako zahtevajo takojšen pričetek izvajanja dejavnosti ukinjenega Urada za demografijo in porabo finančnih sredstev, predvidenih za Urad za demografijo, v skladu z njihovim namenom.

Računskemu sodišču RS predlagajo, da izvede nadzor nad dejansko porabo sredstev, namenjenih za delovanje Urada za demografijo, znotraj pristojnega organa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Od 1. septembra do 5. oktobra poteka zbiranje podpisov za razpis referenduma o ukinitvi dolgotrajne oskrbe. Gre za pomembna vprašanja, ki terjajo širše soglasje glede oskrbe odraslih oseb, ki zaradi bolezni, starosti, poškodb ali invalidnosti ne zmorejo več samostojno poskrbeti zase. Ukinitev dolgotrajne oskrbe neposredno vpliva na delovanje naše družbe in pomeni konkreten poseg v položaj in vsakdanje življenje mnogih ljudi.

Svoj podpis za razpis referenduma o dolgotrajni oskrbi lahko overite na upravni enoti ali krajevnem uradu in ga oddate stojnici SDS ali pošljete na naslov Slovenska demokratska stranka, Trstenjakova ul. 8, 1000 Ljubljana. S podpisom omogočite širšo razpravo o dolgotrajni oskrbi in pomembno vplivate na kvaliteto življenja ljudi, ki zaradi bolezni, starosti, poškodb ali invalidnosti ne zmorejo več samostojno poskrbeti zase.

M.Z.