Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je za šolsko leto 2022/23 razpisalo klasična pripravniška mesta s sklenjenim delovnim razmerjem na področju vzgoje in izobraževanja

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport razpisuje pripravniška mesta v vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, srednjih šolah, dijaških domovih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

Ministrstvo razpisuje pripravniška mesta v treh sklopih:

  • sklop A: 50 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja;
  • sklop B: 30 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok ali svetovalnega delavca v v vrtcih oz. šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in
  • sklop C: 170 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja, vzgojitelja, svetovalnega delavca ali knjižničarja.
Vir: Pixabay

Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni zavodi pred pričetkom sklenili pogodbe o opravljanju pripravništva na pripravniškem mestu.

Razpis najdete TUKAJ!

M.Z.

vir: MIZŠ