V Občini Tišini obnavljajo ceste

Vlada RS je v nabor projektov, ki jih bo sofinancirala na območju Občine Tišina, uvrstila tudi rekonstrukcijo državne ceste med Mursko Soboto in Gederovci. Trenutno na območju Občine Tišina potekajo gradbena dela na odseku skozi naselje Rankovci.

Rekonstrukcija ceste v Rankovcih (foto: M.Z.)
Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja vodovodnega sistema B 36.223.349,00 € 31.12.2023
Rekonstrukcija R2-441/1298 Murska Sobota–Gederovci (Rankovci) od km 3,650 do km 10,900 9.513.798,34 € 19.12.2022
Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri – Natura Mura 4.544.901,00 € 30.11.2023
Rekonstrukcija ceste Petanjci-Tišina skozi Tišino 3.249.711,36 € realizirano
Novogradnja in posodobitev na kmetiji Alojza Varga; upravičenec: Varga Alojz 480.881,00 € 30.06.2023
Projekt gradnje vadbenega centra Petanci 73.000,00 € 31.03.2023
WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000,00 € 2020-2021
54.100.640,70 €

vir: gov.si

Do danes so že realizirali rekonstrukcijo ceste skozi Tišino, v prihodnjih letih pa je s pomočjo sredstev iz državnega proračuna predvidena še gradnja vadbenega centra Petanjci, posodobitev na kmetiji Alojza Varge, nadgradnja vodovodnega sistema in obnovitev mokrotnih habitatov ob reki Muri.

foto: T. Ž.

Kandidat Slovenske demokratske stranke Bojan Petrijan je ob srečanju z občani na terenu poudaril, da je cesta med Mursko Soboto in mejnim prehodom Gederovci v preteklosti zahtevala že kar nekaj žrtev in spadala med nevarnejše v državi. Brez sofinanciranja s strani države do obnove in dograditve kolesarske poti ne bi prišlo, saj občina tako velikega finančnega zalogaja ne zmore. Sofinanciranje izgradnje je dokaz, da aktualna vlada ima posluh tudi za prebivalstvo na obrobju in bo po volitvah z vlaganji na obmejnih območjih še nadaljevala.

 

M. Z.