V Občini Radenci poteka rekonstrukcija ceste v meri Petanjec

V Radencih poteka rekonstrukcija ceste v smeri Murske Sobote. Vlada RS je rekonstrukcijo uvrstila med projekte, za katere je potrdila sofinanciranje iz državnega proračuna. V spodnji tabeli si lahko ogledate seznam vseh projektov, za katere je na območju Občine Radenci potrjeno sofinanciranje.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri – Natura Mura 4.544.901,00 € 30.11.2023
Dograditev telovadnice ob Osnovni šoli Kapela 2.928.000,00 € realizirano
Ureditev  Radenci – Petanjci od km 0+000 do km 0+690, vključno z rekonstrukcijo obstoječega avtobusnega postajališča 2.093.525,59 € 2022
Okoslavci-Zadravčeva viničarija, popravilo objekta in stavbnega pohištva 47.417,00 € 2021-2022
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 – Mura 44.950,00 € realizirano
WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000,00 € 2020-2021
SKUPAJ: 9.673.793,59 €

vir: gov.si

Trenutno v okviru projekta Ureditev R1-235/0317 Radenci – Petanjci vključno z rekonstrukcijo obstoječega avtobusnega postajališča poteka obnova vozišča in izgradnja pločnikov.

(foto: M.Z.)

Naročnik izvedbe, ki v celoti znaša 2.672.353,61€, je Direkcija RS za infrastrukturo. Delež sofinanciranja s strani Ministrstva za infrastrukturo znaša 2.216.662,11€, Občina Radenci pa bo prispevala 455.691,50€.

Izvajalec je družba Pomgrad d.d., dela pa naj bi bila končana do 9. julija 2022.

Občinska uprava Občine Radenci (foto: M. Z.)

V Občini Radenci so 25. marca namenu predali športno dvorano pri Osnovni šoli Kapela, izmed sofinanciranih projektov s strani države pa so izvedli tudi sanacijo na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav reke Mure.

foto: T.Ž.

Kandidatka Slovenske demokratske stranke za poslanko v Državnem zboru RS Simona Himelrajh je o dogajanju v zadnjih dveh letih v Občini Radenci dejala, da se infrastruktura vidno razvija, saj poleg rekonstrukcije ceste poteka še izgradnja čistilne naprave. S tem se v Radencih zelo izboljšujejo pogoji za bivanje, česar brez sofinanciranja države in smotrne porabe sredstev ne bi bilo mogoče. Tudi izgradnja športne dvorane pri Osnovni šoli Kapela je lep dokaz, da država na ta del Sloveije kljub izrednim razmeram zaradi epidemije ni pozabila.

 

M. Z.