Obnova Mestnega središča v Mestni občini Murska Sobota bo bistveno dražja, kot je bila projektantska ocena! Projekt se bo posledično zamaknil in končal v juniju 2021!

Središče mesta predvidoma v finalizacijo šele sredi leta 2021

Ministrstvo za okolje in prostor je s sklepom podaljšalo rok za izvedbo projekta »Prenova mestnega središča, 1. faza« v Mestni občini Murska Sobota, do konca junija 2021.

Projekt se izvajata v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, iz prednostne naložbe za sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja in oživitve mest. Z izvedbo projekta bodo prebivalci Občine Murska Sobota izboljšanja kvalitete bivanja, hkrati pa bo izvedba vseh načrtovanih gradbenih in ureditvenih del delovala tudi kot dodatna spodbuda za gospodarske dejavnosti v obdobju oživljanja gospodarstva ob zaključku ukrepov.

Prenova mestnega središča v Murski Soboti

Investicija predstavlja celovito prenovo osrednjega območja centra mesta Murska Sobota – Trg zmage in južni del Slovenske ulice. Mestna občina namerava revitalizirati in ponovno oživiti izpraznjeno mestno središče, za katero velja, da obstaja v skladu z merili in kriteriji za določitev degradiranih urbanih območij sum socialne degradacije, zaznani pa sta tudi funkcionalna in fizična degradacija. Cilj je, da se s prenovo uredi privlačnejše okolje za različne ciljne skupine, predvsem prebivalce, zlasti mlade, kar bo pozitivno vplivalo na zmanjšanje izseljevanja ter slabih socialnih razmer na sploh.

Do podaljšanja projekta je prišlo zaradi podaljšanja izvedbe javnega naročila in bistveno višje ponudbene vrednosti od načrtovane v projektantskem predračunu. EU sofinancira 80 % upravičenih stroškov, RS pa 20 %.