Včeraj je v Črenšovcih župan Občine Turnišče Borut Horvat skupaj s podžupanom v začasnem opravljanju funkcije župana Občine Lendava Ivanom Koncutom in županom Občine Dobrovnik Marjanom Kardinarjem podpisal partnerski sporazum za pripravo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste in izgradnjo kolesarske steze na relaciji Radmožanci–Turnišče v skupni dolžini 4.200 metrov.

 

Lokalna cesta na tem odseku je v slabem stanju in je potrebna rekonstrukcije. Z izgradnjo kolesarske steze bi prispevali k večji varnosti kolesarjev in zagotovili boljšo pretočnost za motorni promet. S tem projektom bi smiselno zaokrožili gradnjo manjkajočih odsekov kolesarskih stez, ki bodo kolesarsko omrežje povezale v celoto in povečale privlačnost površin za kolesarje.

Za rekonstrukcijo ceste in izgradnjo kolesarske steze je potrebna izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), ki bo podlaga za realizacijo, s tem pa bodo občine partnerice pridobile tudi predračunsko vrednost načrtovane rekonstrukcije in izgradnje.

M.Z.