Obvezna čelada na glavi vse do 18 leta starosti za?

Osnovne šole so začele izvajati prve roditeljske sestanke, s katerimi starše seznanjajo z letnimi programi dela, staršem pa “odpirajo” možnosti sodelovanja, s katerimi bi svoje poslanstvo še izboljševale. Ker smo v času izvajanja Evropskega tedna mobilnosti, ki poteka od 16. do 22. septembra je prav, da se dotaknemo tudi obvezne uporabe čelade, ki  jo mopedisti in kolesarji od meseca maja morajo obvezno uporabljati do 18 leta starosti. V obveščanje in osveščanje otrok in mladostnikov in tudi staršev, se vključujejo tudi policisti, kar je že nekaj časa odlična praksa sodelovanja Osnovnih šol M. Sobota in PU M. Sobota.

Od maja 2017 naprej je stopil v veljavo spremenjen Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCp)!

Obvezno uporabo čelade do dopolnjenega 18 leta starosti mora po novem imeti vsak uporabnik kolesa ali mopeda, katerega hitrost ne more preseči 25 km/uro, mopedist pa lahko uporablja tudi zaščitno kolesarsko čelado (namesto homologirane zaščitne motoristične čelade). Opozoriti pa moramo, da je še kako pomembno, da je zaščitna čelada pravilno nošena (nameščena in pripeta), saj bo samo tako “poskrbela” za zaščito glave.

Globa za “neuporabo čelade” 120 EUR – “polovička” 60 EUR!

V primeru, da uporabnik kolesa ali mopeda ne uporablja čelade, se mu v skladu z ZPrCp izreče globa v višini 120 EUR. “Oglobi” ga lahko policist ali pristojni občinski redar, toda neposredno samo v primeru prisotnosti starša. V primeru, da gre za mladoletnika (od 14 – 18 leta starosti) brez prisotnosti starša, se mu izreče obdolžilni predlog (kar pomeni “zagovor” na sodišču skupaj s staršem), v primeru, pa da gre za otroka (do dopolnjenega 13 leta starosti), pa obdolžilni predlog prejme starš oz. zakoniti zastopnik (in pomeni tudi “zagovor” na sodišču).

Poškodbe glave zaradi neuporabe čelade mnogokrat “pre”hude, utrpi jo pretežno generacija med 15 in 40 letom!

Poškodbe glave so eden največjih zdravstveno – socialnih problemov v večini razvitih zahodnih dežel, žal pa se število oseb po poškodbi glave tudi pri nas vse bolj povečuje. Posledice, “ki posežejo” v življenje posameznika so lahko tako krute, da njegovo življenje spremenijo do temeljev. Gre predvsem za težje poškodbe možganov, ki več ne omogočajo, da bi poškodovani bil sam sposoben zanesljivo skrbeti zase. Poškodba možganov “se spravi” na njegovo gibanje, čutenje, odzivanje, sporazumevanje, govor, čustvovanje, sposobnost pomnenja in učenja…

Angleži, ki so “svetovni vzorniki” glede poglobljenih študij o poškodbah glave ugotavljajo, da otroci pridelajo kar 20% poškodb glave. Če bi si zaščitno čelado namestili, bi tveganje za poškodbo zmanjšali za kar za 85% (je zapisala Mateja Korošec, Direktorica Zavoda za varstvo In rehabilitacijo po poškodbi glave Korak, Kranj).

Ker bi lahko marsikatero nesrečo, ki privede do poškodb glave, preprečili z rednim in pravilnim nošenjem čelade, naj bo “ČELADA naša zaveznica” Preprosto naj kolo brez le te ne steče! 

Uredništvo