Gre za sprenevedanje ali zavestno norčevanje?

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela odgovor na interpelacijo o njenem delu in odgovornosti ter ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije vse v interpelaciji navedene očitke glede domnevne neustreznosti njenega ravnanja v celoti zavrača kot neutemeljene.

“Vlada ugotavlja, da je pri svojem delu uspešna in uresničuje zahtevno zastavljene cilje. Očitki predlagateljev interpelacije v zvezi z neustreznim postopanjem vlade oziroma njenih posameznih članov so v celoti neutemeljeni, vsebinsko pa večinoma tudi popolnoma deplasirani,” o zapisali v izjavi za javnost.

Interpelacijo je 3. marca letos vložila poslanska skupina SDS vložila, in sicer zaradi ukinitve Muzeja slovenske osamosvojitve in Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo ter drugih ravnanj, ki so v nasprotju z določili Ustave Republike Slovenije ali lastnimi zavezami vlade v koalicijski pogodbi.

Ustava Republike Slovenije v 3. členu določa, da je Slovenija država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. Slovenije torej ni brez slovenskega naroda, ki je konstitutivni gradnik države Republike Slovenije.

Vse od nastopa vlade dr. Roberta Goloba junija 2022 smo priča ukrepom in napovedim, ki gredo v smer razgradnje naroda, družine, zasebne lastnine in svobodnega podjetništva. Poleg ukinitve Muzeja slovenske osamosvojitve smo bili priča razvrednotenju družine, razgradnji zdravstvene oskrbe, grožnjam podjetnikom, znižanju plač v gospodarstvu z nižanjem splošne olajšave pri dohodnini, siromašenju upokojencev, napadom na zasebno pobudo v vzgoji in izobraževanju, propagiranju in uvajanju evtanazije,” so zapisali v predstavitvi interpelacije.

Slovenska osamosvojitev je eden od temeljev ustavnega reda Republike Slovenije. Zato ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve, ki je bil namenjen zbiranju, ohranjanju, dokumentiranju, proučevanju, interpretaciji, upravljanju, razstavljanju in urejeni dostopnosti materialne in nesnovne kulturne dediščine o temelju slovenskega ustavnega reda, predstavlja norčevanje iz slovenske zgodovine in napad na temeljna izhodišča slovenske ustavnosti.  

M.Z.