Organizirana združba si je pri izvrševanju kaznivih dejanj pridobila protipravno premoženjsko korist v vrednosti več kot 400.000 evrov

Bojan Rous, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Murska Sobota je na današnji novinarski konferenci predstavil dosedanje ugotovitve kriminalistične preiskave s področja gospodarske kriminalitete.

Kriminalisti in policisti PU Murska Sobota so na podlagi večmesečne preiskave po gospodarski kriminaliteti 30.11. 2023 na območju Policijskih uprav Murska Sobota, Maribor, Celje, Ljubljana in Kranj opravili 20 hišnih preiskav pri 15 fizičnih osebah in 5 pravnih osebah. Preiskave so bile opravljene zaradi storitev več kaznivih dejanj poslovnih goljufij, pranja denarja, oškodovanja upnikov z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in hudodelskega združevanja. V zaključni akciji je sodelovalo 112 kriminalistov in policistov.

Dvema osebama od treh, ki sta se združile in imele hudodelski načrt za izvrševanje kaznivih dejanj  poslovnih goljufij in pranja denarja, je bila 30.11.2023 odvzeta prostost in sta bili 1.12.2023 privedeni k dežurnemu PS OS Murska Sobota, ki je zanju zaradi pripornih razlogov odredil pripor.

 

Hudodelska kriminalna združba treh oseb in do sedaj identificiranih 10 oseb, ki so pomagale pri storitvi kaznivih dejanj, se je ukvarjala z odkupi navideznih strojev, za katere dejansko ni potrjeno, da so obstajali. Pri navideznih poslih je hudodelski združbi v postopkih odobritve odkupa pomagal tudi uslužbenec finančne ustanove, ki je finančni ustanovi zamolčal, da gre odkup navideznega predmeta.

Kriminalna združba je ustanavljala slamnate firme s fiktivno postavljenimi slamnatimi direktorji z namenom izvrševanja naklepnih kaznivih dejanj poslovnih goljufij in pranja denarja. Na osnovi ustanovljenih slamnatih firm so osumljeni pridobili plačilne kartice za dvigovanje gotovine. Organizator združbe pa je že ob sami sklenitvi posla naklepno organiziral pridobitev protipravne premoženjske koristi od finančnih inštitucij. Denar iz kupnin je bil neupravičeno nakazan na bančne račune različnih družb in na bančni račun člana združbe na spletno banko v tujino, s katerega je na območju RS dvigoval gotovino, ki jo je izročal vodji združbe.  Eden izmed članov združbe je bil v času izvrševanja kaznivih dejanj oškodovanja upnikov z goljufijo ali nevestnim poslovanjem v osebnem stečaju.

Na podlagi zbranih obvestil je bilo do sedaj ugotovljeno, da je organizirana združba pri izvrševanju kaznivih dejanj oškodovanja upnikov z goljufijo ali nevestnim poslovanjem in poslovnih goljufij iz koristoljubja pridobila protipravno premoženjsko korist v vrednosti več kot 400.000,00 EUR. Znesek opranega denarja iz kaznivih dejanj pranja denarja pa znaša več kot 270.000,00 EUR.

Med opravljanjem hišnih preiskav je bil zasežen dokazni material v zvezi z izvrševanjem kaznivih dejanj (listinska dokumentacija, elektronske naprave z nosilci elektronskih podatkov, mobiteli, zabeležke dvigov denarja, bančne kartice, preko 50.000 eurov denarja v gotovini, zapečatena kovinska blagajna in okrog 0,5 kg posušene zelene rastline v PVC vrečki). Zasežena je bila tudi avtomatska puška cal.7,62 mm, enocevna šibrenica, pištola cal. 9 mm in večja količina nabojev, ki izvira iz kaznivega dejanja Nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom  ter električno orodje in predmeti, ki izvirajo iz kaznivega dejanja vlomov.

Z zbiranjem obvestil bomo policisti in kriminalisti v tej zvezi nadaljevali, saj obstajajo razlogi za sum, da je bilo izvršenih še več kaznivih dejanj.

Kazen za kvalificirano obliko kaznivega dejanja oškodovanja upnikov z goljufijo ali nevestnim poslovanjem je od 1 do 8 let zapora. Kazen za kvalificirano obliko kaznivega dejanja poslovne goljufije je od 1-10 let zapora. Kazen za kvalificirano obliko kaznivega dejanja pranja denarja je do 8 let zapora in denarna kazen. Kazen za kvalificirano obliko kaznivega dejanja hudodelsko združevanje je od 6 mesecev do 8 let. Kazen za kaznivo dejanje neupravičena proizvodnja in promet z orožjem ali eksplozivom, od 6 mesecev do 5 let zapora.

M. Z.

vir: PP Murska Sobota