»Opeharjeni« stanovalci Stare ulice 9 Murska Sobota po pravico tudi na policijo!

Foto: Pomurske-novice

Stanovalci večstanovanjske stavbe Stara ulica 9 v Murski Soboti, so se po zadnjem sestanku s predstavniki vodstva podjetja Komunala in Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota v letu 2018 odločili, da pravico iščejo pri pristojnih institucijah. Poleg prijave na Inšpektorat Republike Slovenije, so prijavo septembra 2018 sprožili še na PU Murska Sobota (Policijska uprava M. Sobota). Kot smo v našima prispevkoma že pisali, si namreč že vse od leta 2014 prizadevajo, da se dokopljejo do podlage, “kaj stoji v stroških težkih” cca. 6.000 EUR, ki jim jih podjetje Komunala vsakoletno zaračunava za ogrevanje v t.i. postavki »Stroški upravljanja«. Vse do danes pa »čistih računov« od pristojnih niso uspeli pridobiti.

“Pravno mnenje odvetnice mag. Vlaste Horvat, pridobljeno s strani Stanovanjskega sklada MOMS nam potrjuje, da imamo glede svojih zahtev prav!” pove predstavnik stanovalcev!

Stanovalci so se tako na podlagi zadnjega sestanka in mnenja odvetnice Horvatove odločili, da sprožijo zoper odgovorne osebe (in nekatere strokovne sodelavce) podjetja Komunala d. o. o. , Javno podjetje Murska Sobota in Javnem stanovanjskem skladu MOMS »Kazensko ovadbo suma goljufije«. Policija je svoje delo že opravila (Iz dokumenta, ki ga hranimo v uredništvo ugotavljamo, da je opravila razgovor z direktorjem Komunale) in predmetne izsledke v izteku leta 2018 predala tožilstvu. Slednje pa je kmalu, že 14.1.2019 predstavnika stanovalcev, ki je ovadbo sprožil obvestila, da ni podan utemeljen sum, da bi osumljenec (odgovorna oseba podjetja Komunala) storil kaznivo dejanje poslovne goljufije.

Tožilstvo se je v svoji obrazložitvi oprlo na 228. člen KZ – 1, in sicer predvsem na (1) in (2)  odstavek, ki pove: »(1) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti pri sklenitvi ali izvajanju pogodbe ali posla preslepi drugega s prikazovanjem, da bodo obveznosti izpolnjene, ali s prikrivanjem, da obveznosti ne bodo ali ne bodo mogle biti izpolnjene, zaradi delne ali celotne neizpolnitve obveznosti pa si pridobi premoženjsko korist ali nastane za stranko ali koga drugega premoženjska  (2) Če je zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka pridobljena velika premoženjska korist ali nastala velika premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

Je s tem »zgodba« o guljenju stanovalcev večstanovanjske stavbe Stara ulica 9 v Murski Soboti končana ali bo stanovalcem še kdo prisluhnil in »razpletel« gordijski vozel?

Uredništvo