Opozorilni shod v Gederovcih kot jasno opozorilo državi, da mislijo resno!

Foto: B.P.

Civilna iniciativa za obnovo in ureditev državnih cest Petanjci–Krajna  in Murska Sobota–Gederovci je včeraj z opozorilnim shodom “poslala” jasen apel odgovornim, da misli resno. V kolikor bodo odgovorni smatrali, da se lahko z okoliškim prebivalstvom ob dotrajanima in nevarnima cestama poigravajo, bo sledilo le še zaostrovanje, je jasen Franc Gibičar, predsedujoči iniciativi.

Cesti dotrajani in nevarni ter nujno potrebni obnove

Civilna iniciativa za obnovo in ureditev državnih cest Petanjci–Krajna  in Murska Sobota–Gederovci je tako včeraj ob 10.00 uri organizirala opozorilni shod, katerega so se udeležili mnogi krajani, živeči ob cestama “nevzdržnih” razmer. Slednji so s prečkanjem prehodov za pešce v krožišču Gederovci “hromili” pretočnost prometa, v sodelovanju s policisti PU Murska Sobota (shod je bil prijavljen na PU Murska Sobota) pa ga tudi sproščali.

Opozorilnega shoda se je udeležil tudi župan Občine Tišina Franc Horvat. Izvedeli smo, da je občina pred natančno sedmimi tedni poslala dopis pristojni ministrici Alenki Bratušek, vsem pomurskim poslancem Dejanu Židanu (SD), Jožefu Horvatu (NSi), Francu Jurši (DeSUS) in poslancu narodne skupnosti Ferencu Horvátu ter predsedniku Vlade RS Marjanu Šarcu, kjer so izrazili prošnjo za sprejem, toda odgovora niso dočakali. Pred tednom dni je vodstvo Civilne iniciative skupaj z vodstvom občine zaprosilo še za takojšen sprejem pred samim opozorilnim shodom, toda tudi takrat odgovora niso prejeli.

Opozorilni shod so podprle vse krajevne skupnosti, še posebej pa so se povabilu Civilne iniciative in občine odzvali v KS Sodišinci, Gederovci, Krajna, M. Petrovci in Petanjci, ki so tudi ob nevarnima cestama najbolj ogroženi.

Spomnimo, da se je Vlada RS ob sprejemu proračuna za leti 2020 in 2021 odločila, da obe dotrajani in nevarni cesti izvzame iz programa sanacije cest v programskem obdobju 2020-2021 in ju sanira in obnovi šele v programskem obdobju 2022-2024 (Murska Sobota–Gederovci) in  2024-2026 (Petanjci-Gederovci). “Prelaganje rekonstrukcije obeh cest pa je za nas nesprejemljivo”, je jasen predsedujoči Civilne iniciative Franc Gibičar. In doda, da sta oba odseka že v izredno slabem stanju, iz leta v leto pa se stanje vozišča le še poslabšuje, še posebej zaradi iz leta v leto povečanega prometa.

“Ob takšnem stanju prometa varnost ni zagotovljena, kar povečuje še dejstvo, da ob obeh cestah manjkajo površine za kolesarje in pešce”, je jasen Franc Gibičar.

Uredništvo