Oproščeni plačila za vrtec, če otroci ostajajo doma

Oproščeni plačila za vrtec, če otroci ostajajo doma

Tretji protikorona paket, ki ga je v torek, 19. maja 2020 sprejela Vlada RS (SARS-COV-2 (ZIUOOPE), gre nasproti tudi staršem otrok, katerih otroci ne bodo obiskovali vrtca.

Višino znižanega plačila staršev za vrtec, ki jim je določena v skladu z odločbo pristojnega centra za socialno delo, krije proračun Republike Slovenije.

Oprostitev plačila bodo starši upravičeni od 18.5. do 30.6., strošek pa bo vrtcem plačala država (beri proračun RS).

Zasebni vrtci, ki se financirajo v skladu s 34. členom Zakona o vrtcih so upravičeni do kritja znižanega plačila, ki bi jim bilo določeno, če bi bil otrok vključen v istovrstni program vrtca, ki izvaja javno službo na območju občine, v kateri ima zasebni vrtec ali njegova enota sedež, tako na fb strani Vlade RS.

Uredništvo