Organizacijska kultura in klima v osnovi organizacijsko razpoloženje!

Organizacijsko kulturo in klimo prepoznamo v vsaki organizaciji, ko smo v stiku z njo. To je lahko ob nakupu določenega izdelka, ob povpraševanju po določeni storitvi, ob pogovoru z zaposlenimi tega podjetja, delničarji…Zaposleni v podjetju oz. organizaciji pa kulturo in klimo prepoznavajo, občutijo in tudi nanjo vplivajo v vsakem trenutku svojega delovanja.

Organizacijska kultura in klima v osnovi predstavljata razpoloženje v posamezni organizaciji!

Organizacijsko razpoloženje razkriva način delovanja organizacije, splošno vzdušje v njej, vedenju vsakega posameznika te organizacije, sposobnosti vodenja vodstvenega kadra…Integrirano je v popolnoma vsak delovni proces, postopke, zaposlene ipd. zato vpliva na kazalnike uspeha organizacije in tudi zunanje deležnike (dobavitelji, pogodbeni partnerji…), vsporedno pa vsi ti povratno vplivajo na splošno organizacijsko razpoloženje. Kultura in klima v organizaciji sta medsebojno tesno povezani, obstajajo pa vplivi, ki so bolj povezani z organizacijsko kulturo ter vplivi, ki so bolj povezani s klimo (o teh pa v enem izmed prihodnjih člankov), je zapisal vir: Upravljajmo organizacijsko kulturo in klimo.

Odlična podjetja organizacijsko kulturo in klimo upravljajo, saj razumejo, da se v kulturi podjetja zrcali sistem vrednot, stališč, norm, prepričanj, pravil, skupnih lastnosti…postavljenih ciljev ter “akcij” zaposlenih, ki jih stranke v nakupnem procesu prepoznavajo. Odgovor je torej preprost, odlično upravljanje organizacijske kulture in klime, zadovoljni zaposleni, navdušene stranke – ter, uspešno podjetje.

Uredništvo