“Padel” način vročanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Po novem bodo delodajalci morali spoštovati odločitev Ustavnega sodišča, ki je razveljavilo četrti odstavek 88. člena Zakona o delovnih razmerjih (več na http://www.us-rs.si/aktualno/novice/odlocba-ustavnega-sodisca). Ta je delodajalcu omogočal, da je po  preteku osmih dni po vročitvi priporočene pošiljke (v tem primeru odpovedi o zaposlitvi) štel, da je vročitev zaposlenemu bila opravljena.

V praksi je pismonoša v predalčniku pustil le obvestilo o prispelem pismu, pismo pa odnesel na pošto. Če je  zaposleni ni dvignil, se je ta po preteku 15 dni vrnila nazaj delodajalcu. V mnogih primerih se je zgodilo, da so že bivši zaposleni o “svoji usodi” izvedeli šele po preteku kakšnega meseca ali dveh (iz različnih razlogov).

Po novem (do drugačne zakonske ureditve) se bo vročitev opravljala po pravilih pravdnega postopka. Ta določa, da se po preteku 15 dni (po preteku, ko je pismo čakalo na prevzem), pošiljka vloži v hišni predalčnik, ta dan pa se šteje, kot dan vročitve.

Ustavno sodišče je odreagiralo na pritožbo gospe, ki je tožbo zaradi nezakonite odpovedi delovnega razmerja izgubila na vseh stopnjah pristojnih sodišč. Kot slabost v razveljavljenem spornem odstavku 88. člena je spoznalo roke, ki zaposlenemu ostanejo na razpolago za primer pritožbe in čezmerno posegajo v njegovo pravico do sodenega varstva (23. člen ustave).

Uredništvo