Sodne počitnice in pomanjkanje kadra v zaporih razlog za številne odpovedi obravnav kaznjencem!

Sodne počitnice “že kar same kličejo” po drugačni organiziranosti delovnega procesa te veje oblasti, ko praktično zastanejo vse obravnave na sodiščih. Poleg podhranjenosti paznikov v slovenskih zaporih (uradno ZPKZ – Zavodi za prestajanje kazni zapora), so tudi le te razlog, da marsikateri primer ne more “iti” v obravnavo in se čim prej končati. Da omenjeni trditvi držita, lahko ugotovimo tudi iz sporočila Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij (UIKS), ki so posredovali podatek o drastičnem povečanju odpovedi spremstev kaznjencev.  Je to še en tihi primer zaostrovanj in apel vladi, da končno spregleda kadrovsko podhranjenost paznikov v zaporih ali pa nepoznavanje dejanskih problemov s strani resornega ministrstva!

V letu 2016 odpovedanih 61 spremstev, do sodnih počitnic v letu 2017 že 161!

V letošnjem letu se zaradi “soodvisnosti” med potrebnim spremstvom kaznjencev in samo obravnavo na sodišču skoraj dnevno zgodi izpad potencialnih obravnav. To je alarm! Preprosto gre za nujno “prevetritev” vseh razlogov, ki so drastično povzročile izpade spremstev paznikov v zaporih in tudi izpade obravnav iz razlogov organiziranosti sodnega procesa na sodišču. Na podlagi apelov UIKS, naj bi primanjkovalo kar 40 pravosodnih policistov, ki so ključni za spremljanje zapornikov, je zapisal vir časopisa Dnevnik. Dejstvo je, da že več kot nekaj let prihajajo pozivi iz “zaporniških vrst”, toda, vlada je očitno na njih pozabila. Dokler bo obstajala kadrovska podhranjenost, se bo delo v zaporih organizira po principu “znajdi se” (nadure, povečan obseg…), varnost pa bo vsekakor vprašljiva.

Priložnosti za pobeg kaznjencev zaradi kadrovske podhranjenosti veliko!

Pravosodni policisti so tisti, ki jih vodstvo UIKS najbolj pogreša. Ravno ti pa so tisti, ki imajo nalogo spremljanja kaznjencev do sodišč, bank, Centrov za socialno delo…, ključno vlogo pa imajo tudi pri varovanju zapornikov v samem zaporu! Lahko samo zaključimo, do kakšnih zapletov lahko pride ob “pomanjkljivem” spremljanju.

V letu 2017 se je sicer že dodatno zaposlilo 17 pravosodnih policistov, v postopku zaposlitve pa naj bi jih bilo še 11.

Kadrovske stiske v javnem sektorju so torej vse večje, potrebnih analiz in spremljanj ni in ponovno (kot že mnogokrat) opozarjamo na potrebne reforme na vseh področjih dela javnega sektorja!

Uredništvo