Ob koncu srečanja so vsi ubrano zapeli pesem »Prav lepa je Turniška fara«

V okviru tedna ljubiteljske kulture so Javni sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti Lendava, Zveza kulturnih društev Lendava, Občina Turnišče in Kulturno društvo Gomilički degaši pod šotorom pri vaško- gasilskem domu v Gomilici pripravili prireditev z naslovom »Naj se čüje pesem«.

(foto: J.Ž.)

Na prireditvi se je predstavilo sedem skupin ljudskih pevcev in godcev, ki so predstavili bogat program pesmi in napevov, ki vse bolj tonejo v pozabo. Glasba je najbolj univerzalen jezik na svetu, človeku razumljiv ne glede na versko pripadnost, kulturo, izobrazbo ali starost. Ljudska pesem je nedvomno ena od najpomembnejših sestavin ljudskega izročila, je del kulturne dediščine slovenskega naroda.

Pred leti so se v Gomilici odločili za projekt srečanje ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž z naslovom »Naj se čüje pesem«. Z leti je srečanje preraslo občinske okvirje in se ga iz leta v leto udeležuje vse več skupin.

Ljudskim pevcem in godcem je prisluhnil tudi župan Borut Horvat (foto: J.Ž.)

Prireditve se je udeležil tudi župan Občine Turnišče Borut Horvat, ki je pohvalil organizatorje prireditve in nastopajoče ter poudaril, da občina Turnišče podpira razvoj kulturne dejavnosti. Nastopile so pevke pevke ljudskih pesmi Kulturnega društva Štefan Raj Turnišče, pevci ljudskih pesmi Kulturnega društva Anton Martin Slomšek Renkovci, ljudski pevci in godci »Gaberski mantraši« iz Kulturnega društva Zarja Gaberje, ljudski pevci »Rdeči zvonček Kulturnega društva Nedelica, Ljudske pevke iz Črenšovcev in domača skupina Gomilički degaši.

(foto: J.Ž.)

Vodja Območne izpostave JSKD Lendava Rozina Nemec, predsednica Zveze kulturnih društev Lendava Elvira Vaupotič Göncz in predsednica Kulturnega društva Gomilički degaši Slava Nedelko so ob koncu prireditve nastopajočim podelile priznanja.

(foto: J.Ž.)

Srečanje so zaključili s skupaj zapeto pesmijo »Prav lepa je Turniška fara«. Program je povezovala Mirjana Markoja.

M.Z.