PGD Kupšinci na letnem občnem zboru v odločitev za vzpostavitev novih prostorov!

Foto:pomurske-novice

Upravni odbor PGD Kupšinci je včeraj ob 18.00 sklical redni Letni občni zbor svojih članov. Leto 2019 se bo za gasilce in občane Kupšinec “pisalo” z odločitvijo zbora, da se prične z aktivnostmi vzpostavitve novih prostorov na območju sedeža KS Kupšinci in ŠRC Kupšinci. V letu 2019 bo tako poseben odbor, ki ga je imenoval občni zbor, začel z aktivnostmi priprave potrebne dokumentacije, v letu 2020 in 2021 pa je načrtovana vzpostavitev objekta.

Foto:pomurske-novice

Sicer pa je že tretji mandat predsednik društva PGD Kupšinci Zvone Slekovec za nemoteno delo društva, odlično pripravljenost  in dobre tekmovalne rezultate izpostavil odlično sodelovanje in povezanost z vodstvom KS Kupšinci in ŠD Kupšinci. Za pomoč in dobre odnose se je zahvalil tudi delegatu GZ MOMS Jožefu Ritoperju, ni pa pozabil na krajane, ki s prostovoljnimi prispevki pomebno prispevajo k skupni “blagajni” društva. Slednjih je namreč kar za cca. 50 %.

B.P.