Po 160-letih v Sloveniji več moških kot žensk, predvsem na račun priseljenih tujcev!

Foto: Pixabay

SURS (Statistični urad RS) je po več kot 160-letni zgodovini  prvič ugotovil, da je prebivalstvo Slovenije na dan 1. julij 2019 sestavljalo več moških (1.045.835) kot žensk (1.043.475).

Skupaj 2.089.310 prebivalcev in prebivalk Republike Slovenije

Razlog, da se je to po 160-letni zgodovini, odkar imamo zanesljive podatke o prebivalstvu na sedanjem ozemlju Slovenije zgodilo, pa je predvsem posledica močnejšega priseljevanja iz tujine. V Slovenijo se namreč pretežno priseljujejo moški zaradi priložnosti na trgu dela. Število delovno aktivnih tujcev se je v zadnjih petih letih povečalo za kar 81 %, konec oktobra 2019 pa jih je bilo delovno aktivnih že kar 101.200 (49 % iz BIH, 13 % iz Republike Srbije in 9 % iz Kosova). Potrebno pa je tudi omeniti, da so tujci dobili kar 2,5 krat več zaposlitev (17.663 ali 22 %) kot Slovenci (6.910 oz. manj kot 1 %).

Sicer pa je med državami članicami EU-28 več moških kot žensk le še med prebivalstvom Švedske, Malte in Luksemburga.

Uredništvo