Pri OŠ Kobilje so zabrneli stroji

Po obnovi cestne signalizacije in avtobusnih postajališč so minuli konec tedna v Kobilju pristopili še k obnovi asfaltiranega igrišča pri tamkajšnji osnovni šoli. Investicija predstavlja obnovo zunanjega igrišča OŠ Kobilje s površino 860 m2 ter opremo igrišča.

V okviru pripravljalnih del bodo odstranili obstoječi asfalt, zamenjali nekvalitetni material v globino o,5m, vgradili tampon, temu bo sledilo asfaltiranje.

Rekonstrukcija igrišča (foto: S.B.)

Dokončano podlago bodo opremili z zarisom in barvanjem črte za rokomet in košarko, igrišča pa opremili z mrežo z višinsko prilagoditvijo za igranje odbojke in tenisa.

Razlog za investicijsko namero je slabo stanje zunanjega igrišča OŠ Kobilje, ki se odraža v poškodovani površini zunanjih igrišč. “Zaradi poškodovanosti oziroma večjih razpok na površini igrišča je tekoče vzdrževanje neracionalno. Povrnitev popolne funkcionalnosti zunanjega igrišča je možna le z obnovo oz. rekonstrukcijo igrišča,” so projekt utemeljili na občinski upravi.