Pogoji za pridobitev pravice do starostne in predčasne pokojnine ostajajo v letu 2022 nespremenjeni. Zavarovanec  bo v letu 2022 pridobil pravico do starostne pokojnine, če bo dopolnil 60 let starosti in 40 let t. i. pokojninske dobe brez dokupa, ali pa 65 let starosti in 15 let zavarovalne dobe.  V primeru, da zavarovanec dopolni 40 let pokojninske dobe brez dokupa pred dopolnitvijo 60 let starosti, se mu pod določenimi pogoji starostna meja 60 let zaradi skrbi za otroke, služenja obveznega vojaškega roka ali vstopa v obvezno zavarovanje pred dopolnitvijo 18. leta starosti lahko zniža.

foto: demokracija.si

Znižanje starostne meje je možno tudi zaradi prištete dobe zaradi osebnih okoliščin in tako imenovane beneficirane dobe.

Možnost za pridobitev pravice do starostne pokojnine imajo tudi zavarovanci, ki so dopolnili 38 let pokojninske dobe brez dokupa in uveljavijo znižanje starostne meje 65 let (zaradi skrbi za otroke največ do starosti 61 let oziroma  služenja obveznega vojaškega roka, največ do starosti 63 let).

M. Z.