Podjetja, ne spreglejte 7.000 EUR subvencije za zaposlitve starejših nad 50 let ali starejših nad 30 let s končano ali nedokončano osnovno šolo?

Vir:Pixabay

Zavod za zaposlovanje je v okviru razpisa “Zaposli me” ponudil subvencije podjetjem, ki bodo zaposlile osebe starejše od 50 let oz. osebe starejše od 30 let z dokončano ali nedokončano osnovno šolo.

Ob zaposlitvi brezposelnega do 7.000 EUR subvencije!

V kolikor bo delodajalec zaposlil osebo, ki bo izpolnjevala vsaj enaga od spodaj navedenih kriterijev, bo deležen subvencije in sicer za osebo:

  • starejšo od 50 let,
  • ki je dopolnila najmanj 30 let in je vsaj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih,
  • ima nedokončano ali končano največ osnovnošolsko izobrazbo in je dopolnila najmanj 30 let,
  • je dopolnila 30 let ali več in je po vključitvi v programe socialne vključenosti in aktivacije znova dejavna na trgu dela.

Višina subvencije odvisna glede števila kriterijev, ki jih izpolnjuje kandidat!

V kolikor delodajalec zaposli osebo, ki izpolnjuje le en zgoraj našteti kriterij, je deležen subvencije v višini 5.000 EUR. Za vsak dodaten izpolnjevan kriterij, se mu nameni dodatnih 1.000 EUR subvencije.

Razpis je sicer odprt najdlje do 31.7. naslednjega leta, vendar pa omejeno do porabe sredstev!

Uredništvo