Podjetjem še ena priložnost za zaposlitev mladih s pomočjo do 5.000 EUR subvencij!

Vir:Pixabay

Kar pol milijona dodatnih evrov je ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve zagotovilo za zaposlitev brezposelnih mladih, starih do 29 let. Subvencij so deležni delodajalci, ki zaposlijo mlade brezposelne iz vzhodne Slovenije.

Razpis Zavoda za zaposlovanje odprt do porabe denarja oziroma najpozneje do 31. julija prihodnje leto!

Pri subvencioniranju brezposelnih mladih bo Zavod za zaposlovanje delodajalcem ponujal predvsem ranljive ciljne skupine. Ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov bo dal prednost tistim, ki:

  • v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja
  • se spopadajo s socialnimi in/ali zdravstvenimi ovirami in
  • so na zavodu dalj časa prijavljene v evidenci brezposelnih.

Do subvencije v  dveh delih!

Podjetje, ki bo kandidata sprejelo v delovno razmerje, bo subvencijo pridobilo v dveh delih in sicer:

  • prvi del po zaposlitvi brezposelnega in
  • drugi del po izplačilu plače za 24. mesec zaposlitve.

Sicer pa lahko delodajalec pridobi pet tisoč evrov subvencije za zaposlitev s polnim delovnim časom, ki je 40 ur na teden (za krajši delovni čas, ki pa ne sme biti krajši od 36 ur pa sorazmerni delež; ne velja za invalidno osebo). 

Uredništvo