Podjetniki pozor, pošta iz tujine za vpis v register je “drag” nateg!

Foto: fb

Slovenski podjetniki po navadni in elektronski pošti prejemajo zavajajočo pošto iz tujine. V dopisu vse lepo in prav, izpolnjevanje podatkov ter priložnost za prijavo v brezplačno bazo podatkov toda! Ob skrbnem branju je jasno, da gre za oglaševalski portal Net GmbH. ki bi skrbel za oglaševanje podjetja v poslovnem imeniku za obdobje treh let in proti plačilu 711 EUR. Ste morda med prejemniki?

Oglaševalski portal bi skrbel za oglaševanje podjetja v poslovnem imeniku za obdobje treh let in proti plačilu 711 EUR

Ste tudi vi zavedeni, da se prijavite v brezplačno bazo, kjer boste pridobili številko, ki je nujna za podjetja v Evropski uniji? Pozor, drobni tisk razkriva, da gre v resnici za visoko plačljivo storitev, kar je že mnogoteri poskus “podjetja pod krinko”, ki se dejansko skriva nekje na karibskem otočju in ne v Hamburgu v Nemčiji.

Sicer pa v primerih zavajajočega oglaševanja izdajatelja navedenega imenika pogodba sploh ne nastane, saj ni skladnosti volj obeh strank za sklenitev pravnega posla, trdijo pri GZS (Gospodarski zbornici Slovenija). Slednje pa pomeni, da ni soglasja niti o naravi pogodbe, niti o njeni podlagi oziroma predmetu. Podpis in žig naslovnika tako še ne pomenita, da obstaja soglasje zavedenega podjetja k naročilu plačljive objave njegovih podatkov v poslovnem imeniku.

Podpis in žig naslovnika tako še ne pomenita, da obstaja soglasje zavedenega podjetja k naročilu plačljive objave njegovih podatkov v poslovnem imeniku.

Uredništvo