Čebelnjaka sta eni najbolj opaženih turističnih točk


Minuli teden sta Občina Lendava in Čebelarsko društvo Lendava podpisala pogodbo o brezplačni uporabi zemljišč pri Dvojezični osnovni šoli I Lendava. S formalnim podpisom pogodbe, ki sta jo podpisala župan Občine Lendava Janez Magyar in predsednik Čebelarskega društva Lendava Štefan Cigut, Občina Lendava tudi na simbolni ravni izkazuje podporo čebelarskemu društvu, ki predano izvaja številne aktivnosti za ozaveščanje mladih o pomenu čebel in čebelarstva.

Pogodba, ki je sklenjena za obdobje petih let, se nanaša na dve zemljišči pri Dvojezični osnovni šoli I Lendava, na katerih sta že postavljena čebelnjaka ter vrtna hiška, ki služijo za izvajanje čebelarskega krožka. Lendavski čebelarji tako otroke že v zgodnjem obdobju odraščanja seznanjajo z osnovami čebelarjenja in jih motivirajo za nadaljnje delo v čebelarstvu. Mladi ob tem spoznavajo načine dejavnega varovanja in ohranjanja naravnega okolja ter medsebojno povezanost vpliva okolja in človekovih dejavnosti na njihovo zdravje.

Učni čebelnjak pri Dvojezični osnovni šoli I Lendava in prodajni čebelnjak pri razglednem stolpu Vinairum sta v zadnjih letih postali najbolj opazni točki, kjer čebelarji organizirajo dogodke in različne aktivnosti.

»Občina konstruktivno sodeluje s čebelarskimi društvi, spodbuja ohranjanje čebelarske kulturne dediščine in razvoj čebelarske dejavnosti« je ob tem povedal župan Magyar in se čebelarjem zahvalil za njihovo poslanstvo, ki pa še zdaleč ni le pridelovanje medu, ampak skrb za čebele in okolje, ozaveščanje občanov, predvsem mladine, o vlogi čebel in drugih opraševalcev pri preskrbi s hrano.

Predsednik društva je ob tej priložnosti na kratko predstavil dejavnost društva v tem letu in spomnil, da je društvo pred dvema letoma praznovalo stoto obletnico delovanja.

M.Z.