Še pred jesenjo nov asfalt

Županja Občine Odranci Barbara Ferenčak in direktor podjetja Nograd g. Marko Novak sta danes podpisala pogodbo o izvajanju del za investicijo ASFALTIRANJE IN UREDITEV NOVIH ULIC V ODRANCIH. V sklopu investicije bosta asfaltirani novi ulici v Ulici Štefana Kovača in Kamenicah, izveden pa bo tudi priključek na magistralno cesto.

Vrednost celotne investicije znaša 63.250 EUR in je v celoti financirana iz občinskega proračuna.

Zaradi urejanja dokumentacije se bodo dela začela v drugi polovici julija, zaključena pa bodo v roku 45 dni.

Naslednja investicija, ki jo v Občini Odranci planirajo v II. polovici leta, je ureditev in asfaltiranje povezovalne ulice na Gredicah.

M.Z.