Dela bodo zaključena do konca novembra letos

Župan Občine Lendava Janez Magyar in direktor podjetja Legartis d.o.o. Matjaž Hozjan, sta v prostorih mestne hiše podpisala izvajalsko pogodbo za rekonstrukcijo javne poti v delu naselja Süč v Čentibi.

Investicija predvidenih del znaša dobrih 440 tisoč evrov. S pripravljalnimi deli se bo pričelo predvidoma konec meseca avgusta, dela pa naj bi bila zaključena do konca novembra 2023.

Izvajalska pogodba obsega rekonstrukcijo javne poti v skupni dolžini okrog 430 metrov. V sklopu investicije je načrtovana tudi novogradnja kanalizacijskega omrežja, zaradi dotrajanosti obstoječega vodovoda tudi novogradnja vodovoda in javne razsvetljave, saj obstoječa ne ustreza predpisom.

Zaradi izgradnje gospodarske javne infrastrukture bo cesta do te mere uničena, da bo v sklopu del obnovljeno tudi celotno cestišče in urejeno odvodnjavanje.

M.Z.