Pogumno v zamenjavo dobavitelja električne energije!

Vir:Pixabay

Slovenci vse bolj razumemo, da pri zamenjavi dobavitelja električne energije ne moremo izgubiti nič. Le prihranimo lahko. Tako je leto 2016 zaznamovano kot leto, ko je se je za zamenjavo dobavitelja električne energije odočilo največ odjemalcev.

V letu 2016, je na podlagi uradnih podatkov Agencije za energijo, dobavitelja električne energije zamenjalo kar 58.669 gospodinjskih odjemalcev in 17.862 podjetij. Ker smo Slovenci tudi na tem področju vse bolj poučeni in na trgu električne energije “iščemo” potencialne prihranke, se nam je moral prilagoditi tudi trg na strani ponudbe.

Trenutno imamo kar 21 dobaviteljev električne energije, kot zadnji pa je na trg stopilo podjetje Telekom Slovenije. Največji tržni delež (zadnji uradni podatki za leto 2015) pripada podjetju Gen-I, ta znaša 21,6%.

Za orientacijo: “Dobre” cene električne energije za gospodinjske odjemalce se trenutno gibljejo:

  • pri dvotarifnem merjenju za MT 0,029 evrov brez DDV in VT 0,055 evrov brez DDV
  • pri enotarifnem merjenju ET 0,047 evrov brez DDV.

Do najugodnejše ponudbe ponudnikov električne energije si lahko pomagamo s pomočjo programske aplikacije na strani Agencije za energijo: www.agen-rs.si/primerjalnik, “Primerjava stroškov oskrbe z električno energijo”.     Pozor: Z določenimi dobavitelji se o cene električne energije (tako, kot to že počnejo podjetja) že lahko pogajate!

Pogumno v zamenjavo dobavitelja električne energije!

Uredništvo,20.3.2017