Vlada brez posluha! Poklicne pokojnine nižje za 30,4 odstotka!

Foto:Pixabay

Skupščina Sklada obrtnikov in podjetnikov je pred kratkim potrdila znižanje pokojnin iz poklicnega pokojninskega zavarovanja. Kar za 30,4 %.

Ukrep znižanja velja po stanju na dan 30. maj 2019 in za vse bodoče poklicne pokojnine!

Predsednik uprave sklada Bojana Jeana je pojasnil, da je bil ukrep znižanja pokojnin nujen, saj, da država že vse od leta 2016 skladu plačuje namesto 6 MIO EUR letno le 600.000 evrov. Uprava je o odločitvi odločala že drugič (prvič v mesecu aprilu, ko podpore glede znižanja predlog ni dobil), tokrat 13. maja.

Iz ministrstva glede višine letnih vplačil v Sklad obrtnikov in podjetnikov pa odgovarjajo: Ocenjujemo, da je trenutna ureditev področja obveznosti države do Sklada obrtnikov in podjetnikov, ki izhaja iz zakona o poračunavanju finančnih obveznosti države iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ustrezna,” Nadalje pa pojasnjujejo, da država zagotavlja sredstva za upokojene člane sklada obrtnikov, ki so pridobili pravice do skladove pokojnine od uvedbe skladovega zavarovanja pa do 1. januarja 1983 (do zneska minimalne pokojnine). Za vse ostale upokojene člane, ki so se v sklad včlanili po letu 1983, pa, da se sredstva nikoli niso zagotavljala iz državnega proračuna“, je zapisal spletni portal cekin.si.

Uredništvo