Vožnja z lahkimi motornimi vozili (e-skiro)

S pomladnimi meseci prihaja tudi prijetnejše vreme. Pogosteje se bodo uporabljala tudi v Pomurju  močno razširjena, majhna in cenovno dokaj ugodna električna vozila, ki jih večina poznamo pod imenom električni skiro.

Področje uporabe lahkih motornih vozil je urejeno v Zakonu o pravilih cestnega prometa, kjer je področje urejeno in spadajo električni skiroji v skupino “lahkih motornih vozil”, kar pomeni, da so to vozila na motorni pogon, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, niso širša od 80 cm in zanje ni potrebna evropska homologacija.

Med lahka motorna vozila spadajo tudi invalidski vozički in vsa vozila na motorni pogon (npr. rolke …), pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h in niso širši od 80 cm.

Vozniki teh vozil morajo voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. V primeru, da teh površin ni ali je njihovo stanje tako slabo, da niso prevozne, smejo voziti ob desnem robu smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje omejena do 50 km/h.

Izjema velja za invalidske vozičke na motorni pogon, saj je njihova uporaba dovoljena tudi na vozišču ceste v naselju, namenjene prometu motornih vozil, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje omejena do 70 km/h ali ceste zunaj naselja.

Za voznike lahkih motornih vozil je obvezna uporaba zaščitne čelade do 18. leta starosti. Bočna razdalja pri prehitevanju voznikov lahkih motornih vozi in kolesarjev za druge udeležence v prometu mora biti najmanj 1,5 m.

Med vožnjo z lahkim motornim vozilom je prepovedano:
–       voditi, vleči ali potiskati druga vozila;
–       pustiti se vleči ali potiskati;
–       prevažati druge osebe, razen če je lahko motorno vozilo, skladno z navodili              proizvajalca, konstruirano za prevoz oseb;
–       prevažati predmete, ki ovirajo voznika pri vožnji.

Voznik lahkega motornega vozila mora imeti ponoči in ob zmanjšani vidljivosti prižgan na sprednji strani žaromet za osvetljevanje ceste, ki oddaja belo svetlobo, na zadnji strani pa pozicijsko svetilko, ki oddaja rdečo svetlobo. Na zadnji strani lahkega motornega vozila mora imeti nameščen rdeč odsevnik, na obeh straneh pa rumene ali oranžne bočne odsevnike.

Policisti opozarjajo, da uporaba lahkih motornih vozil, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost presega 25 km/h ali so širša od 80 cm, lahkih motornih vozil brez krmila in miniaturnih motornih vozil, v cestnem prometu ni dovoljena.

Zaradi  same konstrukcije lahkega motornega kolesa je zahtevana posebna previdnost pri vožnji in dosledno spoštovanje cestnoprometnih predpisov.

Ali vozniki tovrstnih vozil upoštevajo prometne predpise in prometna pravila, bodo policisti kontrolirali in nadzirali z različnimi oblikami policijskega dela.

M. Z.